Wie zijn wij Folders Broodzakken Winkel Toonzaal Contact Privacyverklaring Folders Geschenkverpakking - Linten Etiketten - Flesdozen Winkel- en Tapeapparaten Bekers - Borden - Bestek Papier - plastiek Zakken - Vellen Toebehoren - Kantjes - Cuvetten Tafeltoebehoren Vellen en Folies Plastiek potjes en bakjes Kartonnen dozen Alu - Iso - Plasiek bakjes-schotels Kartonnen schotels - borden Frituur - Fast-food - Isoboxen Plastiek dozen Beschermfolie - Opvulmateriaal Hygiene en onderhoud Manden Geve-Clean reclame op broodzakken
Ga ook naar
Geve-Print Geve-Pack
Privacyverklaring
Omdat de juiste verpakking belangrijk is!
Copyright 2017 GD verpakking
GD Verpakking BVBA draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop GD Verpakking BVBA persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven. 1 Veiligheid GD Verpakking BVBA verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. 2. Registratie Al de informatie op deze website kan u raadplegen zonder dat u uw persoonlijke gegevens moet ingeven, u zich moet registreren, u informatie moet opslaan of u zich dient te identificeren. 3. Verwerking van persoonsgegevens Via deze website wordt op geen enkele manier persoonsgegevens verzameld 4. Cookies Deze website maakt geen gebruik van cookies. 5. Logbestanden Er worden geen gegevens geregistreerd of opgeslagen in logbestanden. 6. Recht van aanpassing en verbetering Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door GD Verpakking BVBA te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens. 7. Wijzigingen GD Verpakking BVBA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23 mei 2018. 8. Contactgegevens GD Verpakking BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan GD Verpakking BVBA contacteren op het volgende adres: GD Verpakkingen BVBA Maanstraat 13   -  2800 Mechelen Telefoon +32 15 52 05 05 / Fax +32 15 52 03 03   -  Ondernemersnummer: BE0433349577, RPR Mechelen
Privacyverklaring